Toekomstscenario's voor de Oostpolder

Het Gouds Watergilde en studenten van Inholland Delft zijn succesvol van start gegaan met een studieproject dat moet leiden tot toekomstscenario’s voor de Oostpolder in Gouda.

Tweedejaars studenten van de opleiding Landscape & Environment Management zijn op dit moment bezig met hun inventarisatie en analyse. De toekomstvisies van de studenten moeten er toe leiden dat de Oostpolder ook in de toekomst een groene ‘long’ blijft, met belangrijke betekenis voor de natuur en recreatie voor de Gouwenaars. De eindpresentatie zal plaatsvinden op 29 januari 2016. Daarop volgend komt er een expositie van eindresultaten in het Huis van de Stad in Gouda. Informatie hierover volgt later.

Inmiddels heeft het bestuur van de Historische Vereniging Die Goude grote waardering uit gesproken over de inzet van Gouds Watergilde met Inholland. Deze studieopdrachten passen goed in de activiteiten van Die Goude.

Voor de eindpresentatie en de daarop volgende expositie in het Huis van de stad wordt in overleg met de gemeente nog een programma uitgewerkt. Gedacht wordt aan overhandiging van de eindresultaten aan wethouder dhr. Tetteroo.

Top