Symposium Omgevingswet

Op 21 september jl. organiseerden de gemeente Nieuwkoop en de Groene Hart Academie een druk bezocht symposium over de nieuwe Omgevingswet en de gevolgen voor het Groene Hart.

Te downloaden:

Top