Actueel

 • Toekomstscenario's voor de Oostpolder

  (14-09-2015)

  Het Gouds Watergilde en studenten van Inholland Delft zijn succesvol van start gegaan met een studieproject dat moet leiden tot toekomstscenario’s voor de Oostpolder in Gouda.

  lees verder
 • Studenten Groene Hart Academie kritisch over provinciaal beleid woonvisies

  (18-02-2016)

  Een team van studenten van de Groene Hart Academie heeft afgelopen half jaar de woonvisies in het Groene hart onderzocht. Daarbij werden zij begeleid vanuit het Projectteam Kwaliteitsatlas van de Stichting Groene Hart. Nine Engering onderzocht de Utrechtse woonvisies, waarbij zij o.m. ambtenaren van provincie en gemeente Woerden interviewde. Haar eindconclusie is dat in het Utrechtse woonvisiebeleid nog steeds de rode contouren worden gehanteerd, meer dan de duurzame verstedelijkingsladder die aangeeft dat er alleen buitenstedelijk mag worden gebouwd als er geen inbreidings-locaties meer zijn. Dat betekent meer gemeentelijke beleidsvrijheid dan feitelijk volgens de wet is toegestaan. Ook constateert zij dat de provincie onvoldoende actief toezicht houdt en dat gemeenten op creatieve manier de mazen van de wet zoeken. De conclusies van Lex Visser t.a.v. het Zuid-Hollandse beleid zijn zo mogelijk nog somberder. Naast de lokale woningbehoefte-raming wordt ook hier veel ruimte toegestaan voor de zgn. bovenregionale behoefte. Dat betekent dat in een aantrekkende woning-markt projectontwikkelaars de vrije hand krijgen. In gemeenten als Bodegraven-Reeuwijk en Nieuwkoop – die Lex onderzocht – heeft dit fatale gevolgen; er wordt veel gebouwd aan de rand van de plassengebieden. De Stichting Groene hart trekt twee conclusies uit deze onderzoeken: provincies moeten hun beleid op elkaar afstemmen, en alleen een strak contourenbeleid kan voldoende helderheid creëren om wildgroei op de woningmarkt te voorkomen. - See more at: http://groenehart.info/2016/02/studenten-groene-hart-academie-kritisch-over-provinciaal-beleid-woonvisies/#sthash.rgRffPS5.dpuf

  studenten

 • Interview over Groene Hart Academie

  (23-04-2015)

  Een interview met Teamleider a.i. van de opleiding Landscape & Environment Management en projectleider van de Groene Hart Academie Karin van Beckhoven en lector Integrale Voedsel- en Productiekentens Woody Maijers over de Groene Hart Academie op de website van Inholland.

  lees verder
 • “Het is gelukt, nieuwe verdienmodellen in een week”

  (30-04-2015)

  Achttien tweedejaars studenten van Landscape & Environment Management van Inholland Delft gingen de uitdaging aan om in één projectweek een advies voor een echte agrarische opdrachtgever uit te werken. Dit vond plaats van 9 t/m 12 maart in Reeuwijk en omgeving waarbij de studenten inclusief docent verbleven bij groepsaccommodatie De Rokende Turf aan de Reeuwijkse Plassen. De laatste dag, 14 maart, vond plaats op school.

  lees verder
 • Studie naar de toekomst van polder Bijleveld

  (12-02-2015)

  Een unieke samenwerking tussen onderwijs, een stichting en ondernemers is tot stand gekomen in het Groene Hart.

  De aanleiding van de samenwerking is een vraagstuk afkomstig van de Stichting Groene Hart en Groene Buffer. De stichting wil in polder Bijleveld een landbouwkundig onderzoek laten uitvoeren en verzocht geïnteresseerden een offerte in te dienen. Praktijk voor Plattelandsontwikkeling nam het initiatief om een offerte in te dienen samen met de Groene Hart Academie. Deze is verkozen om tot uitvoering te gaan brengen. Via de Groene Hart Academie gaat de afstudeerder Laurens Wols (Inholland Delft) met een deel van de opdracht van start in februari, waarbij Martijn Plomp (Praktijk voor Plattelandsontwikkeling) de student  begeleidt en ook een deel van de opdracht voor zijn rekening neemt.

  Gezamenlijk de boer op, wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen..! Onder de kop "lees verder" kunt het artikel over het onderzoek lezen dat is verschenen in het Algemeen Dagblad.

  lees verder
 • Gouds watergilde en Inholland

  (01-12-2014)

  Het is alweer het vierde jaar dat het Gouds Watergilde een studie opdracht geeft aan INHolland, HBO Opleiding Landscape & Environment Management,  Onderwijsthema Regionale planologie. Deze keer betreft het een onderzoek naar toekomstscenario’s en ontwerpstudies voor de locatie Asfaltcentrale te Gouda. Deze studielocatie ligt tegenover de Goudse binnenstad aan de Hollandsche IJssel.

   

  Het Gouds Watergilde is een werkgroep van de Historische vereniging die Goude. De Asfaltcentrale een bedrijf van KWS infra bv., een Volkerwessels onderneming.

   

  De opdracht is om voor de studielocatie 4 gelijkwaardige ontwikkelingsscenario’s te onderzoeken op gebied van: wonen, werken, recreatie en natuur. Een keuze daar tussen is op dit moment nog niet aan de orde. Voor alle 4 de scenario’s gelden de zelfde uitgangspunten: relatie met de rivier, natuurontwikkeling, open venster vanuit de binnenstad van Gouda op de Krimpenerwaard, kernwaarden buurtschap Stolwijkersluis.

   

  Het motto van het Watergilde is: ‘Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug’. Het Watergilde wil zoveel mogelijk water terugbrengen in de binnenstad van Gouda. Dit water moet weer in verbinding staan met de Hollandsche IJssel, waardoor de doorvaart en de doorstroming voor nieuwe levendigheid op en aan het water zorgen. Hierdoor wordt de vitaliteit van de binnenstad vergroot.

   

  De doelstelling van het Gouds Watergilde bij de studieopdrachten aan INHolland is vierledig:

  • een bijdrage leveren aan het Hoger Beroepsonderwijs en verkenning van het werkveld van HBO-studenten, met name op het gebied van water gerelateerde RO-vraagstukken;
  • als Watergilde ook zelf wijzer te worden, met name hoe jonge mensen met dit soort vraagstukken omgaan; en dat te delen met het eigen netwerk (gemeente, waterschappen, wijkteams, onderzoeksinstellingen, bedrijven);
  • onderwerpen waar de lokale samenleving zelf onvoldoende tijd aan besteedt.

   

  Bij de onderhavige studieopdracht is in feite KWS infra b.v. mede-opdrachtgever. Het motto van KWS is: mensen met elkaar verbinden; daaronder ook begrepen de samenwerking tussen bedrijven, overheden en andere betrokkenen, waaronder onderwijsinstellingen. Duurzaamheid  en slimmer bouwen staan daarbij hoog in het vaandel. Voor KWS geldt in dit geval ook om de vinger aan de pols te houden bij onderwijsinstellingen i.v.m. mogelijke toekomstige nieuwe werknemers.

   

  "Wij hebben in de afgelopen vier jaar mogen constateren dat de studenten intens bij de studieopdrachten betrokken zijn. Zij geven blijk van een grote mate creativiteit. Daarbij zal zeker een rol spelen dat zij onbevangen tegen de problematiek kunnen aankijken en tot oorspronkelijke oplossingen kunnen komen. Daardoor maken deze studieopdrachten de door ons gestelde doelstelling geheel waar. Afgezien daarvan beleeft het Gouds Watergilde, waarvan de leden zelf behoren tot de oudere generatie, veel genoegen aan de studiebijeenkomsten en krijgen zij daarvan een zekere drive. Wij zijn erg benieuwd naar de verdere ontwikkelingen van de studieopdracht en de eindpresentatie 30 januari 2015."

   

  Het Gouds Watergilde

 • Analyse Groene Hart ACT-groep

  (12-09-2016)

  De ANWB heeft samen met de vereniging Vrijetijdslandschap Groene Hart West een groep studenten van de WUR via de Groene Hart Academie opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de promotie van het Groene Hart en hierbij een vergelijking te maken met andere recreatieve gebieden. Interessant rapport met aanbevelingen!

  lees verder
 • Symposium Omgevingswet

  (22-11-2017)

  Op 21 september 2017 organiseerden de gemeente Nieuwkoop en de Groene Hart Academie een druk bezocht symposium over de nieuwe Omgevingswet en de gevolgen voor het Groene Hart.

  lees verder
Archief
Top